Внимание! Электронные адреса для связи с преподавателями

11 апреля 2020 Поделиться  
Кафедра экономической безопасности
№ п/п ФИО e-mail
1.    Амелин С.В. assa-prima@mail.ru
2.                    Анисимов Ю.П. natasha.11061977m@gmail.com
3.                    Бейнар И.А. beinar@mail.ru
4.                    Букреев А.М. natasha.11061977m@gmail.com
5.                    Волкова С.А. svetlan_volkova@mail.ru
6.                    Воронин С.И. profsiv@mail.ru
7.                    Голикова Г.В. ggalina123@ya.ru
8.                    Голубь Н.Н. ruscasual63@gmail.com
9.                    Гунина И.А. 642663@mail.ru
10.                Дударев Д.Н. dudarevaov@mail.ru
11.                Дударева О.В. dudarevaov@mail.ru
12.                Елфимова И.Ф. irel@list.ru
13.                Енина Е.П. anclesashas@yandex.ru
14.                Каблашова И.В. kablashowa@yandex.ru
15.                Калашникова И.А. iak51@mail.ru
16.                Каруна С.Н. karuna1958@mail.ru
17.                Коваль Л.В. kov_lv@mail.ru
18.                Красникова А.В. anna-solomka@yandex.ru
19.                Кривякин К.С. brad@bk.ru
20.                Лавренова Г.А. galilav@mail.ru
21.                Логунова И.В. logunova_012@mail.ru
22.                Лубянская Э.Б. allya84@yandex.ru
23.                Луценко М.С. Luchiksan@rambler.ru
24.                Макаров Н.Н. makarovnikolaj@yandex.ru
25.                Мандрыкин А.В. andrey-man@inbox.ru
26.                Милованова Н.С. natasha.11061977m@gmail.com
27.                МяснянкинаО.В. myasnolga@yandex.ru
28.                Наролина Т.С. narolina@inbox.ru
29.                Некрасова Т.А. nekrasova-tatiana@list.ru
30.                Пахомова Ю.В. Yulia198007@mail.ru
31.                Пестов В.Ю. vypestov@mail.ru
32.                Полномошнова О.М. polnomoshnova2211@gmail.com
33.                Пургаева И.А. tolsira@yandex.ru
34.                Решетов В.В. v.reshetov@mail.ru
35.                Родионова В.Н. rodionovavn2011@yandex.ru
36.                Рыбкина О.В. ryzhunya@inbox.ru
37.                Савич Ю.А. vilsavia@mail.ru
38.                Самогородская М.И. Marta17@yandex.ru
39.                Свиридова С.В. svsh1977@mail.ru
40.                Смотрова Т.И. s-tanik@yandex.ru
41.                Смышляев В.А. witeco@yandex.ru
42.                Стрижанов И.А. strizigor@yandex.ru
43.                Туровец О.Г. oskar-turovets@yandex.ru
44.                Фокина О.М. omfokina@mail.ru
45.                Хвостикова В.А. vahvostikova@yandex.ru
46.                Хрусталева С.П. spkurbatova@mail.ru
47.                Шарыкина А.Л. alla-sharykina@yandex.ru
48.                Шендрикова О.О. oli-shendro@yandex.ru
49.                Шишкин И.А. i-11223344@mail.ru
50.                Шотыло Д.М. shotylodm@mail.ru
51.                Щетинина И.В. irina_sht84@mail.ru
52.                Щупак Л.В. shupack2020@yandex.ru

По всем вопросам, касающимся дистанционного обучения и связи с преподавателями, обращаться к куратору Чекмаревой Ирине Сергеевне irinakrav84@mail.ru, тел. 89042145669